Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2014

Ta jakże dziwna i straszna pustka przeraża mnie.Nie wiem co mam ze sobą zrobić.Moja dusza płacze.
— ratunku
Reposted fromDeathlylost Deathlylost
Co mam ze sobą zrobić ?
Reposted fromDeathlylost Deathlylost

June 20 2014

Jeśli zwątpisz choć raz 
To choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę 
Powrotów nie będzie
— hey
Reposted fromkatalama katalama
a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi.
— hey
Reposted fromkatalama katalama

June 19 2014

Play fullscreen
Jedyny mój, to zaledwie kilka dni[...] A te dni ciszy które, które dzielą nas, 
podpowiadają mi złe obrazy[...] Pielęgnuj obraz mój w swym sercu[...]


Reposted frompastelina pastelina
Gdybyś miał, a nie miewał
Czas i chęć i gest
Byłabym na wyłączność
A nie - ogólnie dostępna
— Hey
Reposted frompastelina pastelina

June 08 2014

JOIN THE CHALLENGE! Soup Edition of #100happydays

Be happy! Be positive! :D
Reposted from100happydays 100happydays

May 31 2014

May 13 2014

Nie ma mnie tu,  duch ciało opuścił 
— Nosowska
Reposted fromjmg jmg

May 06 2014

chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie 
to minie
Reposted frompastelina pastelina
Było tak niemożliwie nam
Nasączałeś mnie
Pewnością jak
Likierem biszkopt
— Hey
Reposted frompastelina pastelina

May 03 2014

Więc z ramion ramę złóż
Opraw ten
Wyblakły mocno akt
Opraw mnie
— Hey
Reposted frompastelina pastelina
Morfeusz
nasz patron, czuły swat
— Hey
Reposted frompastelina pastelina
Zagłusza mnie znów miejski gwar,
czytaj z ust.
A co jeśli to mnie wyglądałeś...
— Hey
Reposted frompastelina pastelina

May 01 2014

chciałabym móc zanurzyć głowę
w strumieniu twojej świadomości 
bezpowrotnie
— Hey
Reposted frompastelina pastelina
Jesteś napadem szaleństwa chwilowym
Co zdarza się w jednej z tych sekund przed snem
Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrym 
Migotem zastawek powieką co drży

Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów
Co wwierca się w umysł głęboko
Krwią, co wzburzona z impetem uderza
Potwornym w mej żyły falochron 
— Hey
Reposted frompastelina pastelina

April 19 2014

March 18 2014

"Przeprowadźmy mały sprawdzian wytrzymałości duszy na ból. Pozwól mi się przekonać, jak wiele cierpienia potrafisz znieść."

Katarzyna Nosowska
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhavingdreams havingdreams

March 17 2014

9626 2ef2 500

MADAME
[tło: Ivan Aivazovsky - Ships in a Storm, (1860)]

BE MY GUEST

Reposted fromshadowshow shadowshow

March 14 2014

Ostatnio zbudowałam sobie taką tezę: człowiek, który planuje się związać z jakąś dziedziną, bez względu na to, jaka by ona nie była, powinien sobie zadać pytanie – „czy na pewno to jest moje obuwie?”. Czasami potrafimy się na kogoś zapatrzeć i ułożyć swoje życie pod to, by stać się tą osobą. Chcemy poczuć te emocje, które wydają nam się miłe w kontekście tej danej osoby. Potem może się okazać, że jeżeli tylko nam się coś podoba np. bycie artystą, to to się szybko kończy. To nie jest nigdy prawdziwe. Ta pewność, że coś jest naszą dziedziną płynie z głębi. Ona gwarantuje cierpliwość, a w dziedzinie artystycznej jest ona bezwzględnie konieczna. Nie zawsze jest cudownie i nie zawsze dzieje się tak, jakbyśmy tego pragnęli. Żyjemy w ścisłym związku z oczekiwaniami publiczności. Jak powiedział O.S.T.R. – jesteśmy utrzymankami ludzi. Trzeba mieć wielką cierpliwość, pokorę i miłość do tego co się robi, żeby w tym trwać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnaciol naciol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl