Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

1142 a215 500

April 23 2017

To był specyficzny rok, trudny. Podjęłam ważne i moim zdaniem korzystne decyzje. Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze ną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska w magazynie
Ludzie dewaluują głównie znaczenie słów najprostszych. "Kocham Cię" sukcesywnie traci na wartości. A przecież powiedzenie komuś "kocham Cię" to jest grube wyznanie. (...) "Przepraszam" i "dziękuję" to też ważne słowa w moim słowniku. One nie mogą wypływać z ust niepoparte potężnym ładunkiem szczerości. Wszystko marnieje. Komunikaty są coraz krótsze. Mam wrażenie, że ludzie idą na łatwiznę.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "Twój Styl", styczeń 2017
Reposted byemocjonalnykalekawabnicucinnamongirldusixSkydelancallitwhatyouwantpocalujmniemaddaleineeschwarzerwolfjakbywokuniebazdzblolzawiloniedonaprawieniapetitdaisyifyouleavecomplicated-ideamyoumussettheanother

March 10 2017

6827 0369 500
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

February 20 2017

VR
Reposted fromsoba soba viajackal jackal

February 15 2017

Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viaduzedziecko duzedziecko

July 10 2015

Play fullscreen
Prawie już o Tobie nie myślę.
Reposted fromhesiamela hesiamela

June 09 2015

Banalny słońca wschód,
Przewidywalny zachód,
Poranki nie cieszą mnie,
Rozczarowują noce,
Nudzi mnie Nowy Jork,
Nie zachwyca Paryż,
Styczeń, luty, maj,
gdzieś zgubiłam 
marzec.  (...) Już wiem, że nigdy nie będziesz mój.
— Hey, Z rejestru strasznych snów
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa

June 06 2015

1265 7183
<3
Reposted fromnaciol naciol

May 30 2015

7196 d927
Reposted fromnaciol naciol

April 23 2015

spać
przespać rok
siedem lat
łubinowe pola, chabry śnić
bo tu nic
tylko śmierć
usychanie tkanek
rozpacz, że nie kochasz mnie
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa

April 17 2015

March 31 2015

March 14 2015

8537 35f4
Reposted fromnaciol naciol

February 25 2015

Nie zawiodła nigdy mnie, przyjaciółka ma - nerwica.
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa

February 19 2015

3342 111d
Reposted fromoutline outline viamalinowykisiel malinowykisiel

January 25 2015

za oknem minus pięć, nie kocham Cię już.
— hey
Reposted fromkatalama katalama

January 22 2015

Za dużo czuję ...
— zjebane wieczory
Reposted fromDeathlylost Deathlylost

January 13 2015

Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl